MOPS INFORMACJE


AKTUALNOŚCI


„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 7A – UTWORZENIE KLUBU SENIOR + "
11-08-2022

Więcej informacji w poniżej zamieszczonym linku: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14995431-ad67-40ac-abce-cbb0d419ada3...

Czytaj dalej
INFORMACJA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
21-07-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) że wydawanie żywności w parafii Bożego Ciała/ odbędzie się w...

Czytaj dalej
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FEAD
20-07-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)...

Czytaj dalej
INFORMACJA, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYM NUMERU PESEL.
08-07-2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie za...

Czytaj dalej
ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я – ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРАЦІ - REKRUTACJA DO PROJEKTU UNIJNEGO POD NAZWĄ „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY”
03-06-2022

MOPS w Łomży przypomina, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”....

Czytaj dalej
Skip to content